• Założenie trawników,
  • Konsultacje przed i po założeniu trawnika
  • Możliwość stałej pielęgnacji po założeniu trawnika
  • Instalacja systemu nawadniania
  • Instalacja robotów koszących firm: Wiper, Husqvarna, AL – KO
  • Rekultywacja i regeneracja starych trawników
  • Projektowanie i zakładanie ogrodów oraz innych terenów zielonych